BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLAKA

 • Projekt polega na inauguracji działalności Bibliotek Przedszkolaka w przedszkolach publicznych.
 • Każda inauguracja to zajęcia warsztatowe z tworzenia własnej, spersonalizowanje książki typograficznej.
 • Każda inauguracja to wspólne czytanie książek
  z dziadkami i babciami przedszkolaków, będące inspiracją do kolejnych twórczych działań.
 • Każda z placówek przedszkolnych biorących udział
  w projekcie otrzymuje na własność minibibliotekę
  – kuferek z książkami
  , w którym znajduje się 10 nowości wydawniczych.
 • Każde dziecko biorące udział w projekcie otrzymuje arkusze/karty pracy do realizacji działań warsztatowych, a nauczyciele instrukcje i pomoce kreatywne.
 • Projekt jest kontynuowany przez przedszkola na przestrzeni kolejnych trzech miesięcy z udziałem zapraszanych babć i dziadków.
 • Podczas kolejnych czytanek z udziałem babć
  i dziadków dzieci realizują karty pracy, tworząc własną spersonalizowaną książkę.