• Fundacja podejmuje działania na rzecz rozwoju
    i promocji czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży
    oraz dorosłych w Polsce.

  • Zajmuje się działaniami artystycznymi, angażując różne grupy społeczne i wiekowe do wspólnego kreatywnego działania.

  • Promuje kulturę i sztukę. 

  • Wspiera i promuje młodych artystów.